ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 A CarSup Kft. (székhely: 2120 Dunakeszi, Mikes Kelemen utca 12.; cégjegyzékszám: 13 09 165952) a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokkal összhangban kezeli és védi a személyes adatokat a rendszer igénybevétele során. 

 A CarSup Kft. az egyes felhasználókkal kapcsolatos információkat és személyes adatokat (természetes személyi azonosító adatok, e-mail cím, telefonszám, személyi igazolvány száma) a következő célok érdekében használja fel: 

 • a regisztráció és a CarSup Kft.-tel való kapcsolatteremtés céljából; 
 • a rendszerrel kapcsolatos szolgáltatások nyújtása, ellenőrzése, átdolgozása illetve fejlesztése céljából; ▸ a felhasználó azonosítása céljából; 
 • a felhasználóval való kommunikáció céljából; 
 • a CarSup Kft. a felhasználóval szemben fennálló szerződéses kötelezettségeinek teljesítése és jogainak gyakorlása, valamint fogyasztóvédelmi eljárásai részeként, továbbá minden hasonló jellegű szerződéses kötelezettségei teljesítése céljából; 
 • a CarSup Kft. szolgáltatásainak figyelemmel kísérése, fejlesztése és javítása céljából; 
 • A CarSup Kft. csak abban az esetben küldhet a felhasználóknak elektronikus reklámot vagy más elektronikus tartalmat (pl. hírlevelet), vagy folytathat piackutatást, ha erről a felhasználó előzetesen értesítette, és ehhez a felhasználó kifejezetten hozzájárult. 
 • A felhasználóval kapcsolatos információt a CarSup Kft. csak addig örzi, amíg azon cél megvalósításához elengedhetetlenül szükséges, a cél elérésére alkalmas, amelynek elérése miatt a gyűjtésére sor került, illetve addig, amíg bármely szerződés vagy jogszabály azt lehetővé teszi. A CarSup Kft. nem gyűjt információkat szükségtelen mértékben, sem olyan információkat, melyek szükségtelenek vagy nem alkalmasak az elérni kívánt cél megvalósításához 
 • A felhasználó kérelmére a CarSup Kft. tájékoztatást ad az általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – a felhasználó adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. 

Az adatfeldolgozója: 

 • Az adatfeldolgozó cégneve: Autobooking Kft 
 • Az adatfeldolgozó székhelye: 2120 Dunakeszi, Mikes Kelemen utca 12.
 • Cégjegyzékszáma: 13 09 126819 
 • Adószáma: 13322692-2-13

Az Autobooking Kft részére a Szolgáltató azoknak az érintetteknek az adatait adja át, akik a regisztráció, ügyfélmegkeresés vagy vásárlás után hozzájárultak ahhoz, hogy a Szolgáltató részükre további hírleveleket és/vagy direkt megkereséseket küldjön. Átadásra kerül az érintett neve, e-mail címe és telefonszáma, valamint a vásárolt csomag értéke és tartalma további ajánlatok készítése céljából. 

 • A felhasználóval kapcsolatos személyes adatokat a felhasználó engedélye nélkül a CarSup Kft. nem teszi hozzáférhetővé harmadik fél részére, kivéve abban az esetben, ha az a felhasználóval kapcsolatos információ más cégekkel, pénzügyi szervezetekkel vagy állami szervekkel történő közlése (jogszabályban meghatározottak szerint) bűnmegelőzési, illetve fogyasztóvédelmi okokból szükséges vagy kívánatos; ha jogszabály előírja vagy lehetővé teszi, illetve ha hatóság a CarSup Kft.-ét erre kötelezi, valamint ha kötelezettségeinek teljesítése érdekében erre szükség van. 
 • Bizonyos esetekben a jelen adatvédelmi tájékoztatóban előírt adatkezelés és adattovábbítás esetén az adatkezelő az adatokat kezelheti vagy továbbíthatja annak érdekében, hogy jogszabályi kötelezettségeinek eleget tegyen vagy harmadik személy jogos érdekeit figyelembe vegye. Ilyen esetekben az adatok kezelése vagy továbbítása abban az esetben is lehetséges, ha a felhasználó az adatkezeléshez vagy adattovábbításhoz való hozzájárulását már visszavonta. 
 • Abban az esetben, ha a felhasználó személyes adatát harmadik féllel a CarSup Kft. megosztja, a Carsup Kft. minden esetben eleget tesz az adatvédelmi jogszabályokban foglalt előírásoknak. 
 • Az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően a felhasználónak joga van bármikor tájékoztatást kérni személyes adatainak kezeléséről. A tájékoztatás ingyenes. A felhasználó ilyen jellegű kérését annak benyújtásától számított 25 (huszonöt) napon belül teljesíti a CarSup Kft. Ha a felhasználó adatai kezelésével kapcsolatos kéréssel kíván a CarSup Kft.-hez, a CarSup Kft. kéri, hogy lépjen kapcsolatba vele a https://www.carsup.hu honlapon található elérhetőségen. 
 • Az előbbiekben megjelölt elérhetőségeken keresztül a felhasználó az alábbiakra jogosult: 

Tájékoztatást kérni a személyes adatai kezeléséről; 

Kérni adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását; 

Az adatvédelmi jogszabályokban meghatározott esetben tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen; 

Jogainak megsértése esetén, valamint az adatvédelmi jogszabályokban meghatározott esetben a vonatkozó hatósághoz és bírósághoz fordulni; és 

Követelni az adatai jogellenes kezelésével kapcsolatos, vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével összefüggő a felhasználónak okozott kár megtérítését. 

 • A CarSup Kft. tájékoztatja a felhasználót, hogy az egyes országok nemzeti jogszabályai az adatvédelemmel kapcsolatos szabályokat a jelen adatvédelmi tájékoztatóban leírtakhoz képest részletesebben is megállapíthatják.
 • A CarSup Kft. kötelezettsége biztosítani a felhasználóval kapcsolatos információk védelmét. Abból a célból, hogy a CarSup Kft. megvédje a felhasználó személyes adatait különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen, a CarSup Kft. ésszerű fizikai, elektronikus és igazgatási eljárásokat foganatosított. A CarSup Kft. ezen tevékenysége során különös tekintettel van arra, hogy a felhasználó adatainak kezelése során a rendelkezésére álló eszközökkel megakadalyozza minden jogellenes illetve illetéktelen eljarast. Mindezen intézkedések ellenére a felhasznalo adatainak biztonságát teljes mértékben a CarSup Kft. nem tudja garantálni.

A felhasználó adatainak biztonságát a CarSup Kft. a következő eszközökkel védi: kódolás használatával, ahol ez lehetséges; jelszavas védelem használatával, ahol ez alkalmazható; és az információkhoz való hozzáférés korlátozásával (például csak azon alkalmazottaink férhetnek hozzá, akik számára az a fent említett célok elérése érdekében szükséges). A CarSup Kft. kéri, hogy a felhasználó segítsen neki az információk megóvásában azzal, hogy nem használ nyilvánvaló bejelentkezési nevet, illetve jelszót, a jelszavát rendszeresen megváltoztatja. A CarSup Kft. kéri továbbá, hogy a jelszavát és a belépési kódját óvja a harmadik személyek általi megismerésétől. 

 

Email:

auto@carsup.hu

 

Telefonszám:

+36 20 540 0510